Určenie inej lehoty nezameniteľného označenia pre 4 exempláre Lemur cata - K. Ožvaldová, Tekovský Hrádok

Abstrakt: Určenie inej lehoty nezameniteľného označenia pre 4 exempláre Lemur cata - K. Ožvaldová, Tekovský Hrádok (zákon 15/2005 o ochrane druhov voľne žijpcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín)

Posledná aktualizácia: 14.8.2019 8:50

Dátum vytvorenia:14.8.2019 8:36

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

 • Okres: Levice

Abstrakt

Určenie inej lehoty nezameniteľného označenia pre 4 exempláre Lemur cata - K. Ožvaldová, Tekovský Hrádok (zákon 15/2005 o ochrane druhov voľne žijpcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/0091424/Ď

Formát súboru

 • doc