" Transformácia 400/110 kV Voľa"- stavebné povolenie vodných stavieb

Abstrakt: " Transformácia 400/110 kV Voľa"- stavebné povolenie vodných stavieb

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • vodné hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Voľa

Abstrakt

" Transformácia 400/110 kV Voľa"- stavebné povolenie vodných stavieb

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.mi.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Michalovce , Námestie slobody 1, 07101 Michalovce, 056 - 64 250 35, ouzp@mi.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Michalovce , Námestie slobody 1, 07101 Michalovce, 056 - 64 250 35, ouzp@mi.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Michalovce , Námestie slobody 1, 07101 Michalovce, 056 - 64 250 35, ouzp@mi.ouzp.sk

Názov súboru

2010/00846

Formát súboru

 • doc