Terminál kombinovanej dopravy - METRANS /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach- vyj.ŠVS, č.2010/02115

Abstrakt: vyjadrenie k PD pre územné konanie stavby "Terminál kombinovanej dopravy - METRANS /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach" pre METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:25

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:25

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • projekt

Územné pokrytie

 • Kataster: Haniska

Abstrakt

vyjadrenie k PD pre územné konanie stavby "Terminál kombinovanej dopravy - METRANS /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach" pre METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona 211/2000 Z.z

Online zdroj

http://ouzp@ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2010-02115 Terminál kombinovanej dopravy Haniska, METRANS

Formát súboru

 • doc