Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu - zmena - Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava

Abstrakt: Rozhodnutie č.OU-GA-OSZP 2019/002704/OH zo dňa 07.01.2019, ktorým sa mení súhlas podľa § 97 ods.1 písm.g)zákona o odpadoch zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu - prevádzka Sereď - doplnenie nových druhov NO 080317, 160601, 160602, 200121

Posledná aktualizácia: 11.2.2019 15:41

Dátum vytvorenia:11.2.2019 15:39

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • nebezpečný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Sereď

Abstrakt

Rozhodnutie č.OU-GA-OSZP 2019/002704/OH zo dňa 07.01.2019, ktorým sa mení súhlas podľa § 97 ods.1 písm.g)zákona o odpadoch zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu - prevádzka Sereď - doplnenie nových druhov NO 080317, 160601, 160602, 200121

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

priamo na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Názov súboru

rozhodnutia 2019

Formát súboru

 • doc