Súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia "objektov maštalí 06,07", Pigagro - farma Dolné Smerovce - záväzné stanovisko - Pigagro, Ipeľský Sokolec

Abstrakt: Súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia "objektov maštalí 06,07", Pigagro - farma Dolné Smerovce - záväzné stanovisko - Pigagro, Ipeľský Sokolec (zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy)

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 13:37

Dátum vytvorenia:13.3.2018 13:15

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj znečistenia

Územné pokrytie

 • Kataster: Dolné Semerovce

Abstrakt

Súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia "objektov maštalí 06,07", Pigagro - farma Dolné Smerovce - záväzné stanovisko - Pigagro, Ipeľský Sokolec (zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2018/005862-K

Formát súboru

 • doc