Súhlas na vydanie rozhodnutia na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Mobilná betonÁreň Želiezovce - stanovisko - ŠPECIAL TRANS Želiezovce

Abstrakt: Súhlas na vydanie rozhodnutia na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Mobilná betonÁreň Želiezovce - stanovisko - ŠPECIAL TRANS Želiezovce (zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy)

Posledná aktualizácia: 11.2.2019 12:02

Dátum vytvorenia:11.2.2019 12:02

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj znečistenia

Územné pokrytie

 • Kataster: Želiezovce

Abstrakt

Súhlas na vydanie rozhodnutia na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Mobilná betonÁreň Želiezovce - stanovisko - ŠPECIAL TRANS Želiezovce (zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/003232-K

Formát súboru

 • doc