Súhlas na vydanie rozhodnutia k umiestneniu stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

Abstrakt: Súhlas na vydanie rozhodnutia na umiestenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia " ČS PHM Želovce"

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj emisií

Územné pokrytie

 • Kataster: Želovce

Abstrakt

Súhlas na vydanie rozhodnutia na umiestenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia " ČS PHM Želovce"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.vk.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

2010/01640 súhlas na umiestnenie stavby

Formát súboru

 • doc