Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - AGROFRUCT spol.s r.o., Čierna Voda

Abstrakt: Rozhodnutie č. A2010/01781/OH/Pr zo dňa 15.12.2010, ktorým sa predlžuje platnosť súhlasu na nakl. s NO vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch do 10.04.2014

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • nebezpečný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Čierna Voda

Abstrakt

Rozhodnutie č. A2010/01781/OH/Pr zo dňa 15.12.2010, ktorým sa predlžuje platnosť súhlasu na nakl. s NO vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch do 10.04.2014

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

priamo na ObÚŽP Galanta

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Galanta , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Galanta , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Galanta , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Názov súboru

rozhodnutia 1210

Formát súboru

 • doc