Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - predĺženie platnosti - Bydos Nováky, spol. s r. o., Nováky - OÚŽP_02217

Abstrakt: Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - predĺženie platnosti - Bydos Nováky, spol. s r. o., Nováky

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Nováky

Abstrakt

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - predĺženie platnosti - Bydos Nováky, spol. s r. o., Nováky

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Názov súboru

OÚŽP_2010_02217

Formát súboru

 • doc