Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, Žilina- OUZP_2010_02168

Abstrakt: Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, Žilina, zateplanie byt. domu Francisciho 2-6, Prievidza

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Prievidza

Abstrakt

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, Žilina, zateplanie byt. domu Francisciho 2-6, Prievidza

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2010_02168

Formát súboru

 • doc