Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - azbest - OK-plus s.r.o., Bratislava

Abstrakt: Rozhodnutie č.OU-GA-OSZP-2019/010495/OH zo dňa 25.07.2019, ktorým sa udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. f)zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - azbest - RK kostol Kajal

Posledná aktualizácia: 19.8.2019 11:20

Dátum vytvorenia:19.8.2019 11:20

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • azbest

Územné pokrytie

 • Kataster: Kajal

Abstrakt

Rozhodnutie č.OU-GA-OSZP-2019/010495/OH zo dňa 25.07.2019, ktorým sa udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. f)zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - azbest - RK kostol Kajal

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

priamo na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Názov súboru

rozhodnutia 2019

Formát súboru

 • doc