stanovisko podľa zákona č.24/2006 Z.z.

Abstrakt: stanovisko k správe o ohodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. v procese hodnotenia - pre navrhovateľa DETOX s.r.o. bANSKá bYSTRICA

Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:04

Dátum vytvorenia:27.2.2020 10:04

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

Abstrakt

stanovisko k správe o ohodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. v procese hodnotenia - pre navrhovateľa DETOX s.r.o. bANSKá bYSTRICA

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana obchodného tajomstva

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

stanoviskospis.č.: OU-RS-OSZP-2020/005691

Formát súboru

 • doc