Stanovisko orgánu OP k vydaniu SP stavby: „ Strecha objektu „E“ areálu UPJŠ, Moyzesova 9, Košice“v kat. území Stredné mesto, pozemok registra „C“ KN parcela č. 253

Abstrakt: Stanovisko orgánu OP k vydaniu SP stavby: „ Strecha objektu „E“ areálu UPJŠ, Moyzesova 9, Košice“v kat. území Stredné mesto, pozemok registra „C“ KN parcela č. 253

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajina

Územné pokrytie

 • Kataster: Košice - Stred

Abstrakt

Stanovisko orgánu OP k vydaniu SP stavby: „ Strecha objektu „E“ areálu UPJŠ, Moyzesova 9, Košice“v kat. území Stredné mesto, pozemok registra „C“ KN parcela č. 253

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Názov súboru

stanovisko OPaK

Formát súboru

 • doc