Stanovisko OPaK k PD „Urbanistická štúdia využitia časti územia Zelená Voda" k. ú. Beckov, zn. OÚŽP/2010/00145

Abstrakt: Vyjadrenie OPaK k PD „Urbanistická štúdia využitia časti územia Zelená Voda" k. ú. Beckov, žiadateľ: Bernard Kubový, Čachtice, zn. OÚŽP/2010/00145

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • projekt

Územné pokrytie

 • Kataster: Beckov

Abstrakt

Vyjadrenie OPaK k PD „Urbanistická štúdia využitia časti územia Zelená Voda" k. ú. Beckov, žiadateľ: Bernard Kubový, Čachtice, zn. OÚŽP/2010/00145

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.nm.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2010_00145

Formát súboru

 • doc