Stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti: "Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel - Linka EKODEST 2"

Abstrakt: číslo: OU-RS-OSZP-2020/005679-002 zo dňa 14.02.2020 Navrhovateľ:DETOX s.r.o. Miesto:Rimavská Sobta ozn: MŽP SR

Posledná aktualizácia: 14.2.2020 10:33

Dátum vytvorenia:14.2.2020 10:33

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • EIA
 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

číslo: OU-RS-OSZP-2020/005679-002 zo dňa 14.02.2020 Navrhovateľ:DETOX s.r.o. Miesto:Rimavská Sobta ozn: MŽP SR

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z.

Online zdroj

http://www.rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

stanovisko k zámeru

Formát súboru

 • pdf