Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby "Autobusové zastávky Banská štiavnica" v k.ú. Banská Štiavnica

Abstrakt: Stanovisko pre žiadateľa Mesto Banská Štiavnica

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • EIA - zákon

Územné pokrytie

 • Kataster: Banská Štiavnica

Abstrakt

Stanovisko pre žiadateľa Mesto Banská Štiavnica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

00992 - Mesto Banská Štiavnica - Autobusové zastávky Banská Štiavnica

Formát súboru

 • doc