Stanovisko k PD "Administratívno - prevádzkový komplex, parc.č. 329/1, 8, 330, 331, 332“, k.ú. Barca"

Abstrakt: Stanovisko k PD "Administratívno - prevádzkový komplex, parc.č. 329/1, 8, 330, 331, 332“, k.ú. Barca"

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Barca

Abstrakt

Stanovisko k PD "Administratívno - prevádzkový komplex, parc.č. 329/1, 8, 330, 331, 332“, k.ú. Barca"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie 2011/00122

Formát súboru

 • doc