Sprievodný list nebezpečného odpadu - pôvodca od MUDr. Ľuboš Hlavinka za mesiac September 2017 pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000761

Abstrakt: Sprievodný list nebezpečného odpadu - pôvodca od MUDr. Ľuboš Hlavinka za mesiac September 2017 pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000761

Posledná aktualizácia: 14.9.2017 12:30

Dátum vytvorenia:14.9.2017 12:20

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • evidencia

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • nebezpečný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Stará Ľubovňa

Abstrakt

Sprievodný list nebezpečného odpadu - pôvodca od MUDr. Ľuboš Hlavinka za mesiac September 2017 pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000761

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zákon o slobode informácií

Online zdroj

www.sl.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Názov súboru

Sprievodný list nebezpečného odpadu - pôvodca od MUDr. Ľuboš Hlavinka za mesiac September 2017 pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000761

Formát súboru

 • doc