Sociálno-prevádzková budova na pozemku p.č. 1439/2, 1440,1441,1442 v k.ú. Turzovka- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, ŽP-2010/01331-2/EA17

Abstrakt: Sociálno-prevádzková budova na pozemku p.č. 1439/2, 1440,1441,1442 v k.ú. Turzovka- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, ŽP-2010/01331-2/EA17

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Turzovka

Abstrakt

Sociálno-prevádzková budova na pozemku p.č. 1439/2, 1440,1441,1442 v k.ú. Turzovka- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, ŽP-2010/01331-2/EA17

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Názov súboru

Sociálno-prevádzková budova na pozemku p.č. 1439/2, 1440,1441,1442 v k.ú. Turzovka- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, ŽP-2010/01331-2/EA17

Formát súboru

 • doc