Skladová hala na pozemku p.č. CKN 188 v k.ú. Korňa- vyjadrenie k projektu stavby, ŽP-2010/01270-2/EA17

Abstrakt: Skladová hala na pozemku p.č. CKN 188 v k.ú. Korňa- vyjadrenie k projektu stavby, ŽP-2010/01270-2/EA17

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Korňa

Abstrakt

Skladová hala na pozemku p.č. CKN 188 v k.ú. Korňa- vyjadrenie k projektu stavby, ŽP-2010/01270-2/EA17

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Čadca , Horná 2483, 02201 Čadca, 041 - 43 34 780, ouzp@ca.ouzp.sk

Názov súboru

Skladová hala na pozemku p.č. CKN 188 v k.ú. Korňa- vyjadrenie k projektu stavby, ŽP-2010/01270-2/EA17

Formát súboru

 • doc