Schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - Byttherm, s.r.o., PK Sever, Bánovce nad Bebravou

Abstrakt: Schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - Byttherm, s.r.o., Hollého 148/46, PK Sever, Bánovce nad Bebravou

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj znečistenia

Územné pokrytie

 • Kataster: Bánovce nad Bebravou

Abstrakt

Schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - Byttherm, s.r.o., Hollého 148/46, PK Sever, Bánovce nad Bebravou

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

v zmysle zák. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.tn.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Názov súboru

OÚŽP_2010_03090-002

Formát súboru

 • doc