Rozhodnutie ŠVS na povolenie stavby Verejné stravovanie – vonkajšia kanalizácia, Splašková kanalizácia – odvádzanie splaškovej vody z kuchynského zariadenia" na poz. par. č. 1120/4 v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, zn. OÚŽP/2011/00137

Abstrakt: Rozhodnutie ŠVS na povolenie stavby Verejné stravovanie – vonkajšia kanalizácia, Splašková kanalizácia – odvádzanie splaškovej vody z kuchynského zariadenia" na poz. par. č. 1120/4 v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, stavebníka Dušan Hílek Brezová pod Bradlom zn. OÚŽP/2011/00137

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • povolenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Brezová pod Bradlom

Abstrakt

Rozhodnutie ŠVS na povolenie stavby Verejné stravovanie – vonkajšia kanalizácia, Splašková kanalizácia – odvádzanie splaškovej vody z kuchynského zariadenia" na poz. par. č. 1120/4 v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, stavebníka Dušan Hílek Brezová pod Bradlom zn. OÚŽP/2011/00137

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.my.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2011_00137

Formát súboru

 • doc