Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC REKOSAN , LeviceŠolová

Abstrakt: Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC REKOSAN , LeviceŠolová

Posledná aktualizácia: 4.5.2021 13:27

Dátum vytvorenia:4.5.2021 13:27

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Levice

Abstrakt

Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC REKOSAN , LeviceŠolová

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

211/2000 Z. z., o informáciách

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2021/007224

Formát súboru

 • pdf