Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC Milan Marčan- COBRA , Nitra

Abstrakt: Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC Milan Marčan- COBRA , Nitra

Posledná aktualizácia: 3.5.2021 7:15

Dátum vytvorenia:3.5.2021 7:15

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Malé Kozmálovce

Abstrakt

Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu AZC Milan Marčan- COBRA , Nitra

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

211/2000 Z. z., o informáciách

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2021/006771

Formát súboru

 • pdf