Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO

Abstrakt: Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO

Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:15

Dátum vytvorenia:27.2.2020 10:15

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko
 • projekt

Tématické členenie

 • Iné
 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

Abstrakt

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete

Forma prístupu

podľa zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

č.spisu OU-VK-OSZP- 2020/002226

Formát súboru

 • doc