Rozhodnutie – povoľuje užívanie časti stavby 6735-23042/2010/Wit/571400108/K2 Leier Baustoffe SK s.r.o., Na úvrati 25, 821 04 Bratislava, Kraj: Prešovský, okres: Prešov

Abstrakt: Rozhodnutie o povolení užívania časti stavby „Tehelňa Močarmany“, okres: Prešov 3.5.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Močarmany

Abstrakt

Rozhodnutie o povolení užívania časti stavby „Tehelňa Močarmany“, okres: Prešov 3.5.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o povolení užívania časti stavby

Formát súboru

 • doc