Rozhodnutie OH -súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - OTIS Výťahy, s.r.o.

Abstrakt: Rozhodnutie OH -súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - OTIS Výťahy, s.r.o. prevádzka:OTIS Výťahy, Športová 17, Trnava

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Trnava

Abstrakt

Rozhodnutie OH -súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - OTIS Výťahy, s.r.o. prevádzka:OTIS Výťahy, Športová 17, Trnava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Online zdroj

http://www.tt.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 556 43 41, ouzp@tt.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 556 43 41, ouzp@tt.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 556 43 41, ouzp@tt.ouzp.sk

Názov súboru

G2010/02672/ŠSOH/Du

Formát súboru

 • doc