Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom , zn. OÚŽP/2011/00176

Abstrakt: Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pre žiadateľa Igor Olša, Vrbovce 295, prevádzka: Vrbovce 295, 906 06 IČO: 45 252 351, zn. OÚŽP/2011/00176

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • povolenie
 • súhlas / schválenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Vrbovce

Abstrakt

Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pre žiadateľa Igor Olša, Vrbovce 295, prevádzka: Vrbovce 295, 906 06 IČO: 45 252 351, zn. OÚŽP/2011/00176

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.my.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2011_00176

Formát súboru

 • doc