Rozhodnutie o zastavení konania vo veci určenia ročného poplatku na rok 2018 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 - Betonáreň, Šahy

Abstrakt: Rozhodnutie o zastavení konania vo veci určenia ročného poplatku na rok 2018 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 - Betonáreň, Šahy (zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 13:37

Dátum vytvorenia:13.3.2018 12:56

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • znečisťovanie ovzdušia

Územné pokrytie

 • Kataster: Šahy

Abstrakt

Rozhodnutie o zastavení konania vo veci určenia ročného poplatku na rok 2018 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 - Betonáreň, Šahy (zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2018/002787-K

Formát súboru

 • doc