Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 6169-19935/2010/Haj/570020805/Z4 U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Pocínovňa, okres: Košice II 2.6. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia ,,Zlievareň anód“.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Šaca

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Pocínovňa, okres: Košice II 2.6. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia ,,Zlievareň anód“.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc