Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 5778-21551/2010/Haj/570470105/Z4 BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Kraj: Prešovský, Okres: Vranov nad Topľou

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Rotačná pec vápna, okres: Vranov nad Topľou 3.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu používaných palív, ktorá spočíva v rozšírení používaného paliva o zemný plyn naftový, - udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia Rotačná pec, ktorá spočíva v inštalácii plynového horáka UNIGEAS-EG-100/03, - udelenie súhlasu na dočasnú prevádzku technologického zariadenia Rotačná pec po vykonaných zmenách.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Hencovce

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Rotačná pec vápna, okres: Vranov nad Topľou 3.1. Zmena IP je v oblasti ochrany ovzdušia: - udelenie súhlasu na zmenu používaných palív, ktorá spočíva v rozšírení používaného paliva o zemný plyn naftový, - udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia Rotačná pec, ktorá spočíva v inštalácii plynového horáka UNIGEAS-EG-100/03, - udelenie súhlasu na dočasnú prevádzku technologického zariadenia Rotačná pec po vykonaných zmenách.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc