Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č. 5598-22704/2010/Kov/570590105/Z2 Zlievareň SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Kraj: Košický, Okres: Spišská Nová Ves

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Zlievareň SEZ Krompachy a.s. – výroba sivej liatiny, kat. činnosti 2.4. Zmena IP je: a) v oblasti ochrany ovzdušia - udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín, - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, c) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, f) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Krompachy

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Zlievareň SEZ Krompachy a.s. – výroba sivej liatiny, kat. činnosti 2.4. Zmena IP je: a) v oblasti ochrany ovzdušia - udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín, - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, c) v oblasti odpadov - udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, f) v oblasti ochrany zdravia ľudí - posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc