Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia č . 5274-12460/2010/Mil/750020103/Z10 Ekoservis Svidník, s.r.o., Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, skládka Šemetkovce

Abstrakt: Zmena IP pre prevádzku: Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, okres: Svidník 5.4. Zmena IP je: - zmena stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením, sa ruší termín dokončenia stavby „do 31.12.2009“ a nahrádza sa novým termínom ukončenia stavby „do 31.12.2011“.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Šemetkovce

Abstrakt

Zmena IP pre prevádzku: Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, okres: Svidník 5.4. Zmena IP je: - zmena stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením, sa ruší termín dokončenia stavby „do 31.12.2009“ a nahrádza sa novým termínom ukončenia stavby „do 31.12.2011“.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk (IPKZ)

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia

Formát súboru

 • doc