Rozhodnutie o vine Šimon Trnka 013 22 Rosina, č. 3397404416/8467-41732/Boh

Abstrakt: SIŽP vydáva rozhodnutie 1) sa podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z a podľa § 77 zákona č. 372/1990 Zb. uznáva vinným, za to, že: - v presne nezistenom čase v marci 2015 pri výlete na Veľký Kriváň, v júli 2015 pri výlete na Veľký Rozsutec a v novembri 2015 pri výlete na Stoh a v januári 2016 pri výlete na Veľký Rozsutec, v marci 2016 pri výlete na Chleb a v júni 2016 pri výlete na Veľký Kriváň a pri výlete na Veľký Rozsutec sa v Národnom parku Malá Fatra pohyboval po národnom parku mimo čas na to vyhradený a bivakoval mimo miest na to vyhradených; - sa v presne nezistenom čase v mesiaci február 2015 pri výlete do Jánošíkových Dier a vo februári 2016 a v auguste 2016 pri výletoch na Malý Kriváň pohyboval v území Národného parku Malá Fatra mimo čas na to vyhradený; - v presne nezistenom čase v apríli 2015 pri výlete na Ďumbier, v júli 2015 pri výlete na Bôr, v marci 2016 pri výlete na Ďumbier a Konský Grúň a v apríli 2016 pri výlete nba Chopok stanoval alebo bivakoval a pohyboval sa mimo čas na to vyhradený v Národnom parku Nízke Tatry; - sa v presne nezistenom čase vo februári 2015 pri výlete na Králičku a v decembri 2015 pri výlete na Sinú pohyboval po území Národného parku Nízke Tatry mimo čas na to vyhradený; teda za to, že konal v rozpore s § 3 ods. 4 a 6 vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma a § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma vydaných podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z.,

Posledná aktualizácia: 14.9.2017 12:59

Dátum vytvorenia:14.9.2017 11:53

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • : Správa NP Malá Fatra

Abstrakt

SIŽP vydáva rozhodnutie 1) sa podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z a podľa § 77 zákona č. 372/1990 Zb. uznáva vinným, za to, že: - v presne nezistenom čase v marci 2015 pri výlete na Veľký Kriváň, v júli 2015 pri výlete na Veľký Rozsutec a v novembri 2015 pri výlete na Stoh a v januári 2016 pri výlete na Veľký Rozsutec, v marci 2016 pri výlete na Chleb a v júni 2016 pri výlete na Veľký Kriváň a pri výlete na Veľký Rozsutec sa v Národnom parku Malá Fatra pohyboval po národnom parku mimo čas na to vyhradený a bivakoval mimo miest na to vyhradených; - sa v presne nezistenom čase v mesiaci február 2015 pri výlete do Jánošíkových Dier a vo februári 2016 a v auguste 2016 pri výletoch na Malý Kriváň pohyboval v území Národného parku Malá Fatra mimo čas na to vyhradený; - v presne nezistenom čase v apríli 2015 pri výlete na Ďumbier, v júli 2015 pri výlete na Bôr, v marci 2016 pri výlete na Ďumbier a Konský Grúň a v apríli 2016 pri výlete nba Chopok stanoval alebo bivakoval a pohyboval sa mimo čas na to vyhradený v Národnom parku Nízke Tatry; - sa v presne nezistenom čase vo februári 2015 pri výlete na Králičku a v decembri 2015 pri výlete na Sinú pohyboval po území Národného parku Nízke Tatry mimo čas na to vyhradený; teda za to, že konal v rozpore s § 3 ods. 4 a 6 vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma a § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma vydaných podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z., čím sa dopustil priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z.,

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť o sprístupnenie

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

č. 3397404416/8467-41732/Boh

Formát súboru

 • pdf