Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby č. 6800-25197/2010/Wit/570840106/K4 Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Abstrakt: Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“ 1.1.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Košice - Juh

Abstrakt

Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.“ 1.1.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby

Formát súboru

 • doc