Rozhodnutie o pokute č. 2395100121/33/2021/609-6772/Bez, HYKEMONT spol. s r.o., Považská 18, 94001 Nové Zámky

Abstrakt: prekročil projektovanú spotrebu a aj limitnú spotrebu org. rozpúšťadiel a nevymieňal aktívne zhlie, čím porušil § 15 ods. 1 písm.a)zákona o ovzduší

Posledná aktualizácia: 26.7.2021 8:53

Dátum vytvorenia:26.7.2021 8:28

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • pokuta

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kraj: Bratislavský kraj

Abstrakt

prekročil projektovanú spotrebu a aj limitnú spotrebu org. rozpúšťadiel a nevymieňal aktívne zhlie, čím porušil § 15 ods. 1 písm.a)zákona o ovzduší

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o pokute č. 2395100121/33/2021/609-6772/Bez, HYKEMONT spol. s r.o., Považská 18, 94001 Nové Zámky

Formát súboru

 • pdf