Rozhodnutie o opatrení na nápravu č.1028/33/2021/Mel-7859/2021, D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 83102 Bratislava

Abstrakt: zabezpečiť dostatočnú vlhkosť povrchov pri manipulácii s prašnými materiálmi na zabránenie rozprašovania, alebo jeho obmedzenia na úsekoch výstavby diaľničného obchvatu termín:od nadobudnutia právoplatnosti rozh.

Posledná aktualizácia: 26.7.2021 8:23

Dátum vytvorenia:26.7.2021 8:15

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • opatrenie na nápravu

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kraj: Bratislavský kraj

Abstrakt

zabezpečiť dostatočnú vlhkosť povrchov pri manipulácii s prašnými materiálmi na zabránenie rozprašovania, alebo jeho obmedzenia na úsekoch výstavby diaľničného obchvatu termín:od nadobudnutia právoplatnosti rozh.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie o opatrení na nápravu č.1028/33/2021/Mel-7859/2021, D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 83102 Bratislava

Formát súboru

 • pdf