Rozhodnutie - nedovolene uložený odpad - podľa § 15 zákona o odpadoch

Abstrakt: zmena rozhodnutia podľa § 15 ods.14 písm.a) zákona o odpadoch - obec Rimavská Seč určená ako povinná osoba na odstránenie skládky -za mostom cez rieky Rimava v Rimavskej Seči

Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:00

Dátum vytvorenia:27.2.2020 10:00

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

Abstrakt

zmena rozhodnutia podľa § 15 ods.14 písm.a) zákona o odpadoch - obec Rimavská Seč určená ako povinná osoba na odstránenie skládky -za mostom cez rieky Rimava v Rimavskej Seči

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

spis č.: OU-RS-OSZP-2020/003211

Formát súboru

 • doc