Rozhodnutie mení a doplňa integrované povolenie 4362-23388/2017/Val,Wit/570710105/Z3-SP Agrovýkrm Spiš s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz-Farma ošípaných Spišské Vlachy

Abstrakt: - stavba Hala pre ošípané 24-25 prevádzka : Farma ošípaných Spišské Vlachy

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 15:36

Dátum vytvorenia:13.3.2018 15:36

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Voda
 • Ovzdušie
 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Spišské Vlachy

Abstrakt

- stavba Hala pre ošípané 24-25 prevádzka : Farma ošípaných Spišské Vlachy

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk

Online zdroj

http://sizp.sk

Poznámka

- - v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas o povolení zmien VZZO Modernizácia chovu ošípaných - Hlay pre ošípané 24-27 - v oblasti povrchových a podzemných vôd - uskutočnenie vodnej stavby - súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení - v oblasti odpadov - vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH, k PD - rozhodnutie o odstránení stavby Haly pre ošípané 2425

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnutie mení a doplňa integrované povolenie 4362-23388/2017/Val,Wit/570710105/Z3-SP Agrovýkrm Spiš s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz-Farma ošípaných Spišské Vlachy

Formát súboru

 • pdf