Rozhodnutie kolaudačné: "SO 07 Kanalizácia dažďová (Považská Bystrica - sídlisko Rozkvet - Ul L. Novomeského-bytový dom 36 b.j.-inž. objekty)" OUŽP-2010/01563-00003-BB1

Abstrakt: Rozhodnutie kolaudačné: "SO 07 Kanalizácia dažďová (Považská Bystrica - sídlisko Rozkvet - Ul L. Novomeského-bytový dom 36 b.j.-inž. objekty)" OUŽP-2010/01563-00003-BB1 pre navrhovateľa Mesto P. Bystrica

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • voda

Územné pokrytie

 • Kataster: Považská Bystrica

Abstrakt

Rozhodnutie kolaudačné: "SO 07 Kanalizácia dažďová (Považská Bystrica - sídlisko Rozkvet - Ul L. Novomeského-bytový dom 36 b.j.-inž. objekty)" OUŽP-2010/01563-00003-BB1 pre navrhovateľa Mesto P. Bystrica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zák. č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.pb.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

OUŽP-2010/01563-00003-BB1

Formát súboru

 • doc