Rozhodnutie-kolaudačné povolenie na dve vrtané studne, likalita ZIPP Stupava, pre ZIPP Bratislava s.r.o. (OÚŽP/20010/01607/365/MAJ)

Abstrakt: Kolaudácia, dve vrtané studne, Stupava

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • vodné hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Stupava

Abstrakt

Kolaudácia, dve vrtané studne, Stupava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Názov súboru

Stupava,ZIPP,studňa

Formát súboru

 • doc