Rozhodnutie č. OÚ ŽP-2010/01702 Súhlas na užívanie stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Abstrakt: Súhlas na povolenie užívania stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia "Kotolňa Liečebne dlhodobo chorých"

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • zemný plyn
 • vykurovanie
 • kotol
 • zdroj emisií
 • zdroj znečistenia

Územné pokrytie

 • Kataster: Považská Bystrica

Abstrakt

Súhlas na povolenie užívania stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia "Kotolňa Liečebne dlhodobo chorých"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.pb.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

NsP PB-súhlas na užívanie zdroja (Plynová kotolňa LDCH)

Formát súboru

 • doc