Rozhodnutie č. j. OU-PB-OSZP-2019/010723-2 ZG6 10 o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne pre KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica, žiadateľ ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o., Opálová 35, 040 11 Košice - Západ

Abstrakt: Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne (odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny z rodinného domu v Dolnej Marikovej). Pôvodca odpadu je KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica.

Posledná aktualizácia: 11.9.2019 16:40

Dátum vytvorenia:11.9.2019 16:40

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • azbest

Územné pokrytie

 • Kataster: Dolná Mariková

Abstrakt

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne (odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny z rodinného domu v Dolnej Marikovej). Pôvodca odpadu je KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Súhlasy 2019

Formát súboru

 • pdf