Rozhodnutie č. j. OU-PB-OSZP-2019/0011193-2 ZG6 10 o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, žiadateľ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 25, 951 41 Lužianky

Abstrakt: Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne. Pôvodca odpadu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, Prevádzka Kaufland Slovenská republika v. o. s., Centrum 17, 017 01 Považská Bystrica.

Posledná aktualizácia: 8.2.2019 9:17

Dátum vytvorenia:8.2.2019 9:17

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • nebezpečný odpad

Územné pokrytie

Abstrakt

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne. Pôvodca odpadu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, Prevádzka Kaufland Slovenská republika v. o. s., Centrum 17, 017 01 Považská Bystrica.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Súhlasy 2019

Formát súboru

 • pdf