Rozhodnute mení a doplňa integrované povolenie 6029-38648/2017/Wit/571490112/Z6-DSP CROWN BEVCAN Slovakia s.r.o., Kechnec 293, - Výrobmý závod CROWN BEVCAN Kechnec 293, KechnecE

Abstrakt: - dodatočné povolenie pre prevádzku : Plocha na uskladnenie paliet

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 15:36

Dátum vytvorenia:13.3.2018 15:04

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • EIA

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady
 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Kechnec

Abstrakt

- dodatočné povolenie pre prevádzku : Plocha na uskladnenie paliet

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

www.sizp.sk

Online zdroj

http://sizp.sk

Poznámka

- v oblasti odpadov : vyjadrenie k výstavbe - v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k dodat. povoleniu stavby - dodatočné povolenie stavby

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozhodnute mení a doplňa integrované povolenie 6029-38648/2017/Wit/571490112/Z6-DSP CROWN BEVCAN Slovakia s.r.o., Kechnec 293, - Výrobmý závod CROWN BEVCAN Kechnec 293, KechnecE

Formát súboru

 • pdf