rozh. o pokute č. 2395101719/9559-44514/Mel, SILOKING Slovakia s.r.o., Družstevná 1, 90065 Záhorská Ves

Abstrakt: nedodržal EL pre TOC, čím porušil § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší

Posledná aktualizácia: 10.6.2021 10:27

Dátum vytvorenia:10.6.2021 10:21

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Záhorská Ves

Abstrakt

nedodržal EL pre TOC, čím porušil § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

rozh. o pokute č. 2395101719/9559-44514/Mel, SILOKING Slovakia s.r.o., Družstevná 1, 90065 Záhorská Ves

Formát súboru

 • pdf