Rozh. o pokute 2395101019/4369-14034/Fia REKU- Slovakia, spol. s.r.o., Priemyselná 10, 91701, Trnava

Abstrakt: Nedodržanie EL pre TOC podľa §15 ods. 1 písm. q zákona o ovzduší.

Posledná aktualizácia: 10.6.2021 10:23

Dátum vytvorenia:10.6.2021 10:23

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Okres: Trnava

Abstrakt

Nedodržanie EL pre TOC podľa §15 ods. 1 písm. q zákona o ovzduší.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe o informáciách

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Rozh. o pokute 2395101019/4369-14034/Fia REKU- Slovakia, spol. s.r.o., Priemyselná 10, 91701, Trnava

Formát súboru

 • pdf