Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu - Viliam Schmidt

Abstrakt: Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu - Viliam Schmidt

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Atmosférické procesy a javy

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • nakladanie s odpadom

Územné pokrytie

 • Kataster: Vieska pri Žiari nad Hronom

Abstrakt

Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu - Viliam Schmidt

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana obchodného tajomstva

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu - Viliam Schmidt

Formát súboru

 • doc