Registrácia podľa § 98 zákona č79/2015 Z.z.

Abstrakt: Registrácia pre PO Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota

Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:35

Dátum vytvorenia:27.2.2020 9:35

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Rimavská Sobota

Abstrakt

Registrácia pre PO Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana obchodného tajomstva

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

spi č.:.OU-RS-OSZP-2020/004329

Formát súboru

 • doc