" Pyrrhula pyrrhula - žiadosť o vystavenie dokadov."

Abstrakt: exempláre dovezené v ČR

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Žilina

Abstrakt

exempláre dovezené v ČR

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona č. 211/2000

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Žilina , Nám. M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina, 041 - 50 76 816, ouzp@za.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Žilina , Nám. M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina, 041 - 50 76 816, ouzp@za.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Žilina , Nám. M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina, 041 - 50 76 816, ouzp@za.ouzp.sk

Názov súboru

A/2011/00258-002/ObÚ - ŽP/Bre

Formát súboru

 • doc